Η μέθοδος McKenzie είναι ολοκληρωμένη στρατηγική αξιολόγησης, θεραπείας και πρόληψης μηχανικών προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών αρθρώσεων.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου Mckenzie είναι η συνήθης έγκαιρη, άμεση και γρήγορη αναστροφή δύσκολων και δυσάρεστων καταστάσεων της Σ.Σ. ή και των άκρων, μειώνοντας ή μηδενίζοντας έτσι την πιθανότητα της χρονιότητας και άλλων δαπανηρών, φαρμακευτικών ή επεμβατικών παρεμβάσεων. Επίσης, οι σαφείς οδηγίες που δίνονται στον ασθενή με στόχο την αυτοθεραπεία και την πρόληψη των υποτροπών, μειώνουν τις επισκέψεις στο φυσικοθεραπευτή και το θεράποντα γιατρό, τις μέρες κατάκλισης, περιορίζοντας το οικονομικό κόστος, την απομάκρυνση από την εργασία και τα αρνητικά ψυχοκοινωνικά φαινόμενα.

Βασίζεται στη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού και μιας σειράς κινητικών διαδικασιών, που μπορεί ο πόνος να αλλάζει ως προς την ένταση και την εντόπισή του οδηγώντας στην ομαδοποίηση των προβλημάτων από μηχανικά αίτια.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται ακολουθώντας τη μέθοδο μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας Μckenzie είναι:

 • Κατάργηση των συμπτωμάτων.
 • Αποκατάσταση της λειτουργικότητας.
 • Πρόληψη τυχόν υποτροπών.

Για την εφαρμογή της μηχανικής θεραπείας υπάρχουν απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις.

Απόλυτες αντενδείξεις

 • Κακοήθεις όγκοι των σπονδύλων και των παρακειμένων ιστών
 • Ενεργείς φλεγμονώδεις παθήσεις
 • Νοσήματα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
 • Σοβαρές νόσοι εξασθενήσεως των οστών
 • Κατάγματα, εξαρθρήματα, ρήξεις συνδέσμων
 • Ψυχολογικές καταστάσεις

Σχετικές αντενδείξεις

 • Σπονδυλολίσθηση: εάν τα συμπτώματα προέρχονται από την ολίσθηση
 • Αστάθεια(συνδεσμική χαλάρωση)
 • Καταφανής μείωση του εύρους του μεσοσπονδυλίου τρήματος
 • Μακροχρόνια χρήση στεροειδών
 • Προχωρημένος διαβήτης

Η θεραπεία με τη μέθοδο McKenzie είναι μονόδρομος για τους ασθενείς που έχουν διαγνωσμένο μηχανικό πρόβλημα.