Η Κινητική αναπηρία είναι η κύρια διαταραχή στην εγκεφαλική παράλυση. Συχνά όμως, υπάρχουν συνοδά προβλήματα τα οποία οφείλονται στην υποκείμενη βλάβη του ΚΝΣ, τα οποία και καθορίζουν την εξέλιξη του παιδιού αλλά και επηρρεάζουν το πρόγραμμα αποκατάστασης.

Οι διαταραχές που μπορεί να υπάρχουν είναι:

 • Επιληπτικές κρίσεις
 • Νοητική καθυστέρηση
 • Αισθητηριακές διαταραχές
 • Διαταραχές ομιλίας
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • Διαταραχές της ανάπτυξης του σώματος που αφορούν το σκελετό (ορθοπεδικές).
 • Διαταραχές όρασης
  • Διαθλαστικές
  • Ομώνυμη ημιανοψία
  • Στραβισμός
  • Νυταγμός
  • Οπτική ατροφία

Επιληψία

Η κλινική εκδήλωση ποικίλει στους διαφορετικούς τύπους της εγκεφαλικής παράλυσης και εξαρτάται από το μέγεθος και τον εντοπισμό της βλάβης αλλά και την ηλικία του παιδιού.

Διαταραχές ακοής

Υπάρχει σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό προβλημάτων ακοής σε παιδιά με ΕΠ από το γενικό πληθυσμό. Όπως στη όραση έτσι και στην ακοή, η διαταραχή μπορεί να είναι κεντρικής αιτιολογίας.

Διαταραχές ομιλίας και λόγου

Οι κινητικές διαταραχές του λόγου και της ομιλίας συμπεριλαμβάνουν τη

 • Δυσαρθρία: διαταραχή της λειτουργίας του κινητικού σκέλους του λόγου)
 • απραξία του λόγου: αδυναμία εκούσιας εκτέλεσης των κινήσεων που χρειάζονται για την άρθρωση του λόγου

Μαθησιακές δυσκολίες

Το παιδί με ΕΠ αλλά ικανοποιητική νοητική ανάπτυξη μπορεί να πάει σε κανονικό σχολείο αλλά μπορεί να εμφανίσει μαθησιακές δυσκολίες τύπου δυσλεξία, δυσγραφία, συσαριθμία ή έντονη διάσπαση προσοχής αλλά και χαμηλή φυσιολογική νοημοσύνη.

Ψυχολογικά-ψυχιατρικά προβλήματα

Ο στόχος στην θεραπευτική αντιμετώπιση του παιδιού με ΕΠ είναι η κοινωνικοποίηση του και η ενσωμάτωσή του στο οικείο περιβάλλον αρχικά και στη συνέχεια στο σχολείο κλπ.

Αισθητικές διαταραχές

Σημαντικές για την εξέλιξη του παιδιού είναι οι αισθητικές

διαταραχές κεντρικού τύπου όπου υπάρχει αργή ή ελλειπής κεντρική αντίληπτική επεξεργασία των πληροφοριών απο την περιφέρεια. Μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία του παιδιού στην αναγνώριση αντικειμένων καθώς και της σχέσης των μελών του μεταξύ τους αλλά και στο χώρο(σωματο-αγνωσία).

Η ΕΠ είναι μία σύνθετη διαταραχή με πολλές προεκτάσεις σε πολλούς τομείς της ψυχοσωματικής εξέλιξης του παιδιού που μπορεί να επηρρεάσουν τόσο το ίδιο όσο και την οικογένειά του σε προσωπικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

 

Πηγή: ‘Εγκεφαλική παράλυση,παρόν, παρελθόν και μέλλον’ Χρ.Π.Παντελιάδης,Α.Συρίγγου-Παπαβασιλείου,Ν.Διαμαντόπουλος

‘A Neurophysiological Basis for the Treatment’ by Karel Bobath.


Αικατερίνη Ζιάκα PT,MSc,NDT-Bobath,OMT

www.physio4you.gr